| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > ALV

Algemene ledenvergadering 2019


Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt je uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2020, welke gehouden zal worden op:

Datum: Woensdag 14 oktober 2020

Plaats: Online via Google Meets

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

1: Opening vergadering.
2: Mededelingen voorzitter.
3: Ingekomen stukken.
4: Vaststellen agenda.
5: Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering.
6: Jaarverslag van het bestuur en commissies.
7: Bestuursbeleid.
8: Huldiging jubilarissen.
Pauze
9: Verslag penningmeester.
10: Verslag kascontrole.
11: Vaststelling contributie
12: Vaststelling van de begroting.
13: Benoeming bestuursleden.
14: Benoeming kascommissie.
15: Voorstellen.
16: Rondvraag.
17: Sluiting.

Als je hierbij aanwezig wilt zijn, stuur dan een e-mail naar:

secretaris@tilburgsewatervrienden.nl


Met vriendelijke groet,

Het bestuur.Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2022 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op zaterdag 18 december 2021.