| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: 

> Home > Algemeen > Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Binnen de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, deze is het aanspreekpunt bij problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie of het vermoeden van een misstand.

Voor alle andere klachten kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure.

De vertrouwenscontactpersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenscontactpersoon gemeld, dan zal deze allereerst toetsen of de kwestie niet al in behandeling is bij verantwoordelijke instanties of functionarissen, of daar kan worden neergelegd. Is dat het geval dan zal de vertrouwenscontactpersoon zich terughoudend opstellen.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@tilburgsewatervrienden.nl

De Tilburgse Watervrienden heeft als doel om op een veilige, leuke en leerzame manier allerlei (zwem-)activiteiten aan te bieden aan jong en oud.
Bij meningsverschillen zoeken we graag gezamenlijk naar een oplossing. Als er geen oplossing wordt gevonden, dan kunt u via deze klachtenprocedure proberen om een alsnog een gepaste oplossing voor alle betrokkenen.
Een klacht kan worden ingediend middels het contactformulier dat te krijgen is bij de controlevrijwilligers van de Tilburgse Watervrienden tijdens de zwemuren van de vereniging. Dit formulier kan weer ingeleverd worden bij de controlevrijwilligers. Op het formulier dient duidelijk vermeld te worden dat het een klacht betreft.

Een klacht kan ook via het contactformulier op de site ingediend worden.

In de klacht dienen ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
1. Gegevens van het lid waar het om gaat:

2. Discipline waarover de klacht gaat

3. Omschrijving van de klacht

Binnen één week na ontvangst ontvangt u een ontvangstbevestiging van de klacht, met daarin de te nemen vervolgstappen en de contactpersoon voor de afhandeling.

Als de klacht bij de juiste commissie terecht is gekomen worden de volgende stappen doorlopen:


Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2024 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op 18 december 2021.