| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: 

> Home > Fotoboek > Algemeen > ALV > ALV-2018

Fotoboek - Algemeen - ALV - ALV-2018

Algemene ledenvergadering 2018
23 foto's | Diavoorstelling

Algemene ledenvergadering 2024

Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt je uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2024, welke gehouden zal worden op:

Datum: Woensdag 10 april 2024
Plaats: Wijkcentrum Heyhoef – zaal Seoel
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening vergadering.
 2. Mededelingen voorzitter.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Vaststellen agenda.
 5. Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering.
 6. Jaarverslag van het bestuur en commissies.
 7. Bestuursbeleid.
 8. Huldiging jubilarissen.
  Pauze
 9. Verslag penningmeester.
 10. Verslag kascontrole.
 11. Vaststelling contributie
 12. Vaststelling van de begroting.
 13. Benoeming bestuursleden.
 14. Benoeming kascommissie.
 15. Voorstellen.
  Aanpassing beloningsbeleid vrijwilligers
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2024 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op 18 december 2021.