| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: 

> Home > Wedstrijdzwemmen > Wedstrijden

Wedstrijden

De Wedstrijdgroep van de Tilburgse Watervrienden doen mee aan diverse wedstrijden. Daarnaast zijn er natuurlijk de clubkampioenschappen met de verkiezing van zwemmer en zwemster van het jaar.

Voor de competitie wedstrijden wordt de opstelling van de ploeg voor iedere wedstrijd bepaald door de wedstrijdadministratie in samenspraak met de trainers. Voor de overige wedstrijden geldt dat de zwemmers een uitnodiging krijgen om in te schrijven en aan kunnen geven wat ze willen zwemmen. Onderaan de pagina staat ook nog vermeld wat de eisen zijn voor de zwemkleding tijden wedstrijden.


Uitleg opstelling van zwemmers.

Alle zwemmers worden volgens de NCS-reglementen ingedeeld in de volgende leeftijdscategorieën.

Voor de categorie bepaling geldt dat in het seizoen dat een deelnemer een leeftijd bereikt, gerekend met als peildatum 31 december van dat seizoen.

Clubkampioenschappen

Ieder jaar organiseren we clubkampioenschappen. Dit is een wedstrijd waar iedere zwemmer van onze wedstrijdgroep aan mee moet doen. Hierbij word door iedereen alle slagen gezwommen in de afstanden die bij de leeftijdscategorie horen.

vl = vlinderslag, rs = rugslag, ss = schoolslag, vs = vrije slag, ws = wisselslag.

WVNL-Landelijke Zwemcompetitie

De WVNL Landelijke Zwemcompetitie is een competitie waaraan de wedstrijdzwemmende verenigingen van de NCS deel kunnen nemen. Dit kan met één of meerdere ploegen per vereniging of met een combinatieploeg bestaand uit leden van meerdere verenigingen.De competitie is opgedeeld in verschillende regio's. In iedere regio zijn er maximaal zes ploegen ingedeeld.

Het programma van de WVNL-Landelijke Zwemcompetitie is verdeeld over drie wedstrijddagen. De drie regionale wedstrijddagen zijn: 

Daarnaast is er een landelijke finalewedstrijd waaraan de verenigingen uit alle afdelingen deelnemen:

Valt een van deze wedstrijddagen samen met een erkende feestdag dan stelt de CWZ een andere datum vast.

Voor alle wedstrijden kunnen op persoonlijke nummers maximaal drie deelnemers per ploeg worden ingeschreven. 

Voor alle wedstrijden kunnen op estafettenummers maximaal twee estafetteteams per ploeg worden ingeschreven.

De ploeg met het laagste aantal punten (seconden) na afloop van de finalewedstrijd mag zich "KAMPIOEN WVNL-LANDELIJKE ZWEMCOMPETITIE' van dat seizoen noemen.

In de NCS LZC wedstrijden worden de categorieën A & B gecombineerd tot één categorie A/B en dit wordt ook zo gedaan met de categorieën E & F tot E/F.


Hoe kan een zwemmer punten verdienen voor het team op één van de competitie dagen?

Een zwemmer verdient al punten (seconden) voor het team door deel te nemen aan de onderdelen waar hij door de Ploegleider voor is ingedeeld. Elke zwemmer verdient dus altijd punten voor de vereniging door mee te doen, ook al wordt hij/zij laatste. De zwemmer kan natuurlijk meer punten verdienen op het gezwommen onderdeel door een snellere tijd te zwemmen. Als we geen deelnemers hebben 

Hoe kunnen wij als team er voor zorgen dat wij zo hoog mogelijk op de ranglijst komen te staan?

Onthoud goed: Op elk onderdeel waar wij als team geen zwemmer kunnen laten zwemmen, verdienen wij strafseconden en worden wij als TEAM benadeeld!! 


Nederlandse (Jeugd) Kampioenschappen WVNL


De Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL worden elk jaar op de tweede zondag van februari en de derde zondag van april gehouden. Aan deze wedstrijden mogen zwemmers deelnemen in de leeftijdscategorieën D, E, F, G en H.

De Nederlandse junioren Zwemkampioenschappen WVNL worden elk jaar op de tweede zondag van december gehouden. Aan deze wedstrijd mogen zwemmers deelnemen in de leeftijdscategorieën A, B en C.

Alleen deelnemers met een tijd, die in geval van de Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL moet voldoen aan de limiet of vervangende tijd, kunnen worden ingeschreven. De tijden dienen gezwommen zijn in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de sluiting van de inschrijving van de betreffende wedstrijd. De behaalde limiet- en vervangende tijden moeten controleerbaar zijn middels door de CWZ goedgekeurde processen-verbaal.

Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen deelt de CWZ de deelnemers in.

Voor de Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL geldt:


Voor de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL geldt:


WVNL-Lange Baan Wedstrijden


De WVNL langebaankampioenschappen bestaan uit een tweetal wedstrijden. De wedstrijden worden elk jaar op de laatste zondag van de maand maart en de eerste zondag van de maand juni gehouden.

Beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin. Verdeeld over de beide dagen staan alle persoonlijke 50, 100 en 200m zwemnummers op het programma, met uitzondering van de 100m wisselslag. De allerjongste zwemmertjes kunnen hierbij nog niet deelnemen aan de 100 en 200m nummers.

Verenigingen kunnen voor deze wedstrijden zwemmers inschrijven met resultaten van door de WVNL goedgekeurde wedstrijden. Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen zal de CWZ startplaatsen toekennen aan de snelste zwemmers per onderdeel. Indien er nog plaatsen over zijn kunnen deze worden toegekend aan zwemmers zonder geldige inschrijftijd.

Net zoals de WVNL-Bondszwemkampioenschappen gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetitie. Er worden in in een seizoen Beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin, de 100m NCS zwemwedstrijd word gehouden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te Eindhoven. De NCS Sprintwedstrijd wordt door de CWZ georganiserd en gehouden in het Sloterparkbad te Amsterdam

Verenigingen kunnen voor deze wedstrijden zwemmers inschrijven met resultaten van door de NCS goedgekeurde wedstrijden. Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen zal de CWZ startplaatsen toekennen aan de snelste zwemmers per onderdeel. Net zoals de BZK-wedstrijden gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetie.

Masters

Als je als zwemmer 20 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan de Masterwedstrijden. De NCS Master zwemkampioenschappen wordt ieder jaar op de eerste zondag van oktober gehouden. Het NCS Masterzwemmen beoogt conditieverbetering en sportieve vriendschap onder deelnemers.

De leeftijdsgroepen bij het NCS Masterzwemmen worden bepaald door het zwemnummer, te weten:


Bij individuele zwemnummers worden de zwemmers in 5-jarige leeftijdsgroepen opgedeeld, zo ver doorgaand als nodig. Bv. 20-24, 25 – 29, 30 -  34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 en 50 – 55.

Bij estafette zwemnummers worden de estafetteploegen ingedeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk van de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren. Bv. voor een estafetteploeg van 4 leden geldt dan: 100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 – 239, en zo ver doorgaand als nodig.


Ook zijn er verenigingen die wedstrijden organiseren voor de masters.

Zuidcompetitie

Wij doen ook mee aan de Zuid Competitie. Dit is een onderlinge competitie van een aantal bij de NCS aangesloten wedstrijd zwemmende verenigingen in het zuiden van ons land. Deze competitie bestaat uit 2 sprintwedstrijden en 2 algemene wedstrijden. Op de sprintwedstrijden worden 25m en 50m afstanden gezwommen en estafettes. Op de algemene wedstrijden worden er ook 100m afstanden gezwommen.

Wedstrijden op uitnodiging

Wij krijgen jaarlijks een aantal uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden die door andere verenigingen worden georganiseerd. Er wordt dan in overleg bekeken aan welke wedstrijden wij deel kunnen nemen.

Limiet wedstrijden

Tijdens het seizoen houden we tijdens de trainingen een aantal limiet wedstrijden. Hier kunnen onze zwemmers zwemmen voor tijden waar inschrijftijden en limieten voor gelden.


Voetnoot: Teksten in het bovenstaande overzicht zijn deels overgenomen van de site van de NCS Commissie Wedstrijdzwemmen. De uitslagen van de verschillende wedstrijden waar wij aan deel nemen zijn te vinden op deze site.

Afmelden voor wedstrijden

Als je door omstandigheden niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het belangrijk om dit tijdig door te geven. Dit wordt ook vermeld de oproep/uitnodiging voor de wedstrijden. Bij het niet (tijdig) afmelden benadeel je je medezwemmers en onze vrijwillgers die de ploeg begeleiden.

Als er te laat wordt afgemeld of niet wordt afgemeld zullen er kosten in rekening worden gebracht. Dit kan per wedstrijd verschillen en is afhankelijk van het startgeld dat wij als vereniging betalen. Voor de competitie wedstrijden zal er € 10,- in rekening worden gebracht. Als je zonder afmelding niet bij een wedstrijd op komt dagen kan dit uitsluiting van deelname aan trainingen en wedstrijden tot gevolg hebben.


Zwemkleding

Toelichting: de voorwaarden waaraan zwemkleding dient te voldoen staat vermeld in het document  “FINA requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)”, dit is te vinden op de FINA-website. 

De voornaamste punten uit de eisen zijn:


Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2023 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op 06 november 2022.